Jakość

Zarządzanie jakością jest kluczowym elementem kreującym konkurencyjność firmy MOKATE zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Na wysoką jakość produktów Mokate wpływają innowacyjność oraz wdrożone Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności , w tym szczególnie: Dobre Praktyki: Produkcyjnej (GMP), Higienicznej (GHP) i Laboratoryjnej (GLP) co stanowi priorytet firmy.

Mokate Ingredients posiada wdrożone i certyfikowane zintegrowane systemy zarządzania jakością: GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY – BRC, International Food Standard (IFS Food), EN ISO 9001:2000, EN ISO 22000:2005 (obejmująca system HACCP).
W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania zapewnia się zgodność z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, zarówno UE, jak i spoza UE.

Firma MOKATE opracowała swoją strategię w odniesieniu do zagadnień związanych z szeroko rozumianą „jakością” ujmując w swojej Polityce Jakości zarówno zadania, jak i cele jakościowe, realizowane poprzez ciągłe doskonalenie procesów wzajemnie ze sobą powiązanych, zapewniając sobie jednocześnie niezbędne do ich osiągania zasoby.

Naszą misją jest dostarczać Klientowi najlepsze wyroby, dbać o jego zdrowie i komfort. Budować przewagi konkurencyjne rozwijając innowacyjne produkty. Systematycznie zwiększać wartość przedsiębiorstwa.