MOKATE nowym członkiem w RSPO

Dążąc do wspierania działań na rzecz produkcji i stosowania oleju palmowego produkowanego w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem praw społecznych i ochrony środowiska Mokate podjęło decyzję o przystąpieniu do organizacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Głównym celem RSPO jest promowanie wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z takich terenów, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych ani w żaden sposób nie oddziałują negatywnie na ludność związaną z terenami uprawy palm olejowych. RSPO jest pierwszym i jedynym systemem certyfikacji, który pozwala, poprzez oznaczenie na produkcie, odróżnić produkty wykorzystujące olej palmowy, pochodzący z plantacji, które nie przyczyniły się do zniszczenia naturalnych ekosystemów oraz nie oddziałują na nie negatywnie, a związani z tymi obszarami ludzie zachowali swoje tradycyjne prawa i są – w przypadku zatrudnienia – właściwie wynagradzani.


powrót do listy